Wave 3 舊同學聚餐 澳門香港Crossover

今次聚餐同樣由我安排,選擇了寧波會

估吾到大家也愛吃臭豆腐(吾包括我)

有d人差不多十年冇出現過😅

有d人,問人幾時得閒食飯,答完又冇安排😆

好彩得我安排。

今天還多了一個小小學同學!✌️嗰個🙀全場最醒!

Advertisements

Wave 2 舊同學共餐

美恩是一個極品同學,因為佢又好笑,又好玩,又好人,係我記憶中佢係冇嬲過我既,哈哈😄其實一啲都唔出奇因為我好少激嬲人,😎😎🤭不過佢都係冇激嬲我!這一點就比較出奇。

小時候,她為我們帶來的笑話可以令人笑足幾十年⋯真係諗起都好笑。這些笑話卻是無意當作笑話,她只是做回自己已經好好笑!

人大左,無端端變埋親戚,親上加親!

今天的相聚真是極愉快!

非一般的零食密語

小時候的我由爸爸供應零食,每次見到一大粒的江瑤柱也令我口水流,但規矩係每次只得一粒,不過呢一粒是大粒的同完整的。

現在零食由老公負責,一生中有兩個男人可以為我準備零食,真係十分幸福。唯一可惜由於價格上升,大粒的瑤柱變成中粒,完整一粒變成碎上😂😂😂😂!

記憶中最好笑的是婆婆成日懷疑為什麼廚房的瑤柱看來越來越少,原因係⋯

佢中嘗試為瑤柱安置在另外一個地方,但也逃不過我的搜索😂😂😂😂

Bankers Club for Lunch

同事聚餐選擇了中環置地Bankers Club!

平時一向食中菜,今次選了要walk in 的Bar ⋯十二時十分到達,只乘一張有一海景的大圓枱,多麽幸運。

由於套餐太吸引,我和另一位同事雖然沒有忘記cost control💰 的規條,但也決定犯禁!正如成龍所說,我們也犯了所有世人都會犯的錯"為食"。

幸好得到團長的體諒,並沒有對我們施壓或作出指控!

今日的議題包括:

如何購買劉德華演唱會飛頭3行?

很愉快的一個中午😀!

用丼作Tea @ Hokkaidon

因為吾想浪費$200 Voucher 所以要睇戲…

因為Mission Impossible 滿座變了Watching Impossible ,唯有睇與神同行下集,全場瞓着咗兩次…💤

因為17:25 才開場,唯有到處覓食

因為只有丼吸引我所以就o歎一個Tea 丼🤪

魚生質素都算OK可以接受。

Hokkaidon

URL: https://s.openrice.com/QrKS0nEe700

Add.: Shop 313, 3/F, Cityplaza, 18 Taikoo Shing Road, Tai Koo

Tel.: 25770828

食店無禮,客人有禮 :有錢冇埞洗🚰 @ IFC 二蘇拿

我基本上都很怕係IFC 用膳,最主要係通常都有物非所值的感覺及味覺。

大班同學聚會決定了去Market Sea ,咁就唯有跟大隊,結果唔知點解佢哋話其實心目中唔係想食泰國嘢,所以轉陣去了Isola 。

如果我冇記錯,我對上一次光顧已經是10幾年前,我其實從來無想像過呢間餐廳可以屹立不倒,仲要係多次餐廳轉舖位,都仍然屹立不倒😱。

1)首先食店內光線非常不足而餐牌亦非常多字!

2) 此外氣溫非常寒冷,連侍應也投訴自己的店舖的溫度⛄️

3) 客人不多,但侍應不但沒有細心照顧,還叫極都唔郁

4) 食物方便,以這個價錢來說係overprice 咗

可能一班朋友大家已經年紀大了(我除外),沒有那麼好火,所以每次也很有禮貌地外求店員招呼。

最搞笑嘅係叫佢店員影相,佢竟然快拍到差不多冇一張正常⋯💥

再次感謝山長水遠到來的學友,熱誠的款待我們的地膽😂😂😂祝Jeppy ,Crppy ,Sylvia ,同K 生日快樂⋯由於名字是由海豚提供給店員,是否海豚音令侍應小姐聽錯,這真是無從稽考!

下次鵲局決戰,必須揀一個好地方!

這樣的服務"盈富基金"還鞠躬致謝,好有厚度!