Wave 2 舊同學共餐

美恩是一個極品同學,因為佢又好笑,又好玩,又好人,係我記憶中佢係冇嬲過我既,哈哈😄其實一啲都唔出奇因為我好少激嬲人,😎😎🤭不過佢都係冇激嬲我!這一點就比較出奇。

小時候,她為我們帶來的笑話可以令人笑足幾十年⋯真係諗起都好笑。這些笑話卻是無意當作笑話,她只是做回自己已經好好笑!

人大左,無端端變埋親戚,親上加親!

今天的相聚真是極愉快!