Hakone 箱根彫刻之森

箱根一共有6個博物館,而家做緊特價,利用箱根pass coupon, 2000 jpy 就可以自選兩個

小王子博物館中伏篇

少於十分鐘可以行完包。

大人嫌佢無聊

小孩嫌佢無野玩

青年嫌佢貴又吾夠野睇!小王子,入場費原價1600円,咁整估地球人,實在大過份!呢個公園同台灣小米公園同樣咁細,不過台灣吾洗入場費喎!


箱根彫刻之森,不錯,地方很大!

又有藝術,又有足湯,又大地方!小孩大人都滿意!

就算唔識欣賞藝術都唔會覺得呢個地方悶。