Macau 澳門必食-園林小食店 

呢一間由細食到大既小館,我誠心推介比喜歡地道食品嘅朋友,上一次推介比我嘅好友zip zip ,佢食完不知幾開心!

園林小食店

網址: https://s.openrice.com/QrbS125u000

地址: 新橋三盞燈飛能便度街25號B

電話: 2852 6900

呢間小食位於三盞燈,我會特別推介佢既咖喱薯仔雞翼豬扒粉絲因為啲咖喱汁好好味雞翼又柔軟又入味,第二位係生牛肉魷魚河粉同樣美味,之後當然要食返個凍綠豆沙作為終結,人生何求呢!

我好慶幸年初四佢竟然有開舖,發達囉!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s