X級攝影師:溤雞湯

我刻意咁遲先多謝佢!  跟據過往記錄,相佢的確幫人影好多,可惜等多葉都落都吾比你,好激氣。隨了谷姨之外,佢都算最慢交相!  今次的確底讚,吾洗我地等到一周年都已經交貨,十分尊業!!!  多謝曬我地既未來表弟…..溤雞湯